VĂN PHÒNG CÔNG TY CONFETTI GROUP

 • 83
 • Thiết kế

 • :0537-KT-NP
 • Diện tích lô đất
  :108m2
 • Diện tích xây dựng
  :87m2
 • Diện tích sử dụng
  :0m2
 • Số tầng cao
  :7
 • Bề rộng mặt tiền
  :5m
 • Năm thiết kế
  :Đàm Thúy Lan Phương


Quảng cáo